Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä
Systemia Oy
Y-tunnus 2500030-6
Risto Rytin katu 21
32700 Huittinen

Yhteydenotot rekisteriä koskevissa asioissa
Jaana Lehtinen
02 569 790
jaana.lehtinen@systemia.fi

Rekisterin nimi
Systemia Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterissä olevia henkilötietoja käytetään työtilauksista ja aikatauluista sopimiseen, laskutukseen.

Rekisterin tietosisältö:
Rekisterin sisältö koostuu seuraavista tiedoista, jotka rekisteröidyt ovat rekisterinpitäjälle työtilausta tehdessä tai yhteydenottoa toivoessa tai muuten antaneet:

  • henkilön nimi
  • henkilön yhteys- ja osoitetieto (puhelinnumero, katuosoite, mahd. sähköpostiosoite)
  • henkilön antama muu tieto tilauksesta, tuotteista, toimittamisesta tai laskuttamisesta
  • alv-kanta, maksuehto, yrityksen ollessa kyseessä y-tunnus.

Säännönmukaiset tietolähteet

  • pääsääntöisesti tietolähteenä asiakas itse
  • yhteystietoja voidaan etsiä kotisivuilta tai julkisista numerotiedusteluista, jos asiakkaaseen ei saada muuten yhteyttä

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

  • Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle
  • Tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle

Rekisterin suojauksen periaatteet

  • aineisto on olemassa sähköisellä tallentimella suojatussa ympäristössä.
  • manuaalinen aineisto (yhteystiedot, tiedot työtilauksesta) on väliaikaista ja se tuhotaan välittömän tarpeen jälkeen.

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa omat rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia niiden oikaisemista tai täydentämistä.

Rekisterissä olevalla henkilöllä on myös oikeus vaatia häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä, elleivät lait ja asetukset sitä estä. Näissä vaatimuksissa otetaan yhteyttä yhteyshenkilöön.